Wat is de conversie(ratio)?

Een conversie is een term voor het uitvoeren van een gewenste actie voor een bezoeker.  

Er is sprake van een harde conversie als iemand een actie uitvoert die direct bijdraagt tot omzet, zoals het kopen van een artikel of het klikken van een affiliate link. Een zachte conversie is wanneer iemand een actie uitvoert die mogelijk in de toekomst bijdraagt aan de omzet, bijvoorbeeld een inschrijving voor een nieuwsbrief.   

De conversieratio is de maat voor het aantal bezoekers op een pagina dat overgaat tot de gewenste actie. Je berekent de conversie door het aantal verkopen (of andere gewenste actie) te delen door het aantal bezoekers. 

Met andere woorden: als er 1000 mensen op je landingspagina zijn geweest en 125 mensen hebben iets gekocht, dan is je conversie (x100%) 12.5%.  

Bedrijven is er alles aan gelegen om de conversie zoveel mogelijk te verhogen. Des te hoger je conversie, des te lager de kosten per klant 

>